ISHO OFFICES

ATELIER 21

ISHO OFFICES

ISHO Office este construit pe durata a 4 ani în 3 etape conectate după un traseu clar, fiind exprimat perimetral printr-o alternanță succesivă de suprafețe ample tip „all glass” ce contribuie la plasarea în contemporaneitate a imobilului și de arii vaste afirmate tridimensional prin pile verticale albe proiectate pe un fundal vitrat, pile al căror ritm și proporție amintesc de colonadele raționalismului italian. Fațada principală este înveșmântată integral în ritmul verticalității, ritm ce iterează în permanență contrastul dintre elansare și statornicie și intermediază gradual contactul pietonalului cu volumul clădirii. Decupajul îndrăzneț al gangului pe trei nivele ce se deschide din această fațadă ignoră perpendicularitatea pe axul străzii adiacente, nelăsând deoparte istoria locului în care se înscrie proiectul și permițând astfel pietonului să admire prin poarta creată un reper arhitectonic al cartierului istoric învecinat: biserica romano-catolică Millenium. În planeitatea fațadelor vitrate ce crează un fundal cu efect scenografic prin oglindirea arhitecturii ce se vrea edificată în cadrul dezvoltării imobiliare ISHO se poate observa rafinat articulată signalistica ce marchează capătul de perspectivă al accesului dinspre podul ce traversează râul Bega. Aceste succesiuni de fațade ce afirmă și reflectă, sugerează caracterul de atemporalitate al clădirii. Volumul suprateran conține funcțiuni publice la parter și birouri tip open-space pe celelalte 7 etaje. Etajul tehnic participă la volumetrie, fiind retras ca și conținut. Întreg volumul se așează pe o zonă de piață minerală publică ce sprijină la rândul său pe un parcaj subteran. În piațetă apare ca o surpriză organică neașteptată volumul parter al pavilionului expozițional. Purismul culorilor alese în edificare este înnobilat de accentele cupru marcate atât prin fine detalii ale tâmplariei exterioare, prin inserții pe fundalurile neutre de alb și sticlă pastel ale spațiilor comune, cât și de tavanul vibrant al gangului exterior și al zonelor de recepție mobilate în nuanțe pudrate.

CLIENT

TAKE WORK SA

SUPRAFAȚA

S teren = 17.433 m2
S+P+7E+ET
S c = 7.524 m2
S dc = 73.431 m2
S util = 65.846 m2
Volum interior clădire = 197.538 m3
Volum exterior clădire = 331.983 m3
Anvelopă exterioară clădire = 53.685 m2
7+21 Copaci propuși

Perioada de implementare

2016 - 2021

Status proiect

Finalizat

Credite foto

Ovidiu Micșa